عشق زمینی

عاشق مشوید اگر توانید تا در غم عاشقی نمانید

یکی بود و یکی نبود

 

یکی بود ویکی نبود ، اونی که بود تو بودی و اونی که نبود من بودم ...!!! یکی داشت و یکی نداشت ، اونی که داشت تو بودی و اونی که تو رو نداشت من بودم ...!!! یکی خواست و یکی نخواست ، اونی که خواست تو بودی و اونی که بی تو بودن رو نخواست من بودم ...!!! یکی آورد و یکی نیاورد ، اونی که آورد تو بودی و اونی که جز تو به هیچ کس ایمان نیاورد من بودم ... !!! یکی برد و یکی نبرد، اونی که برد تو بودی و اونی که دل به تو باخت من بودم ...!!! یکی گفت و یکی نگفت ، اونی که گفت تو بودی و اونی که دوستت دارم رو به هیچ کس جز تو نگفت من بودم ...!!! یکی ماند و یکی نماند ، اونی که ماند تو بودی اونی که بدون ِ او نمی تونست بمونه من بودم ...!!! یکی رفت و یکی نرفت اونی که رفت تو بودی و اونی که به خاطر ِ تو ، توی قلب ِ هیچ کس نرفت من بودم ...!!

+ نوشته شده در  جمعه سوم شهریور ۱۳۸۵ساعت ۱:۱۲ قبل از ظهر  توسط سارا   |